Praktyki studenckie – obowiązek każdego studenta

W zależności od wybranego kierunku studiów praktyki studenckie mogą odbywać się w różnych miejscach: w biurze, w szpitalu lub w szkole. Na jakiej zasadzie odbywają się praktyki? Czy są one bezpłatne? Jakie obowiązki ma każda ze stron? Tego dowiesz się, czytając nasz artykuł.

Praktyki to ta część studiów, która jest obowiązkowa. Każdy ze studentów musi je odbyć w określonym przez uczelnie wymiarze. Warunki podejmowania współpracy z danymi przedsiębiorstwami i placówkami są ściśle określone przez przepisy konkretnej uczelni. Jedynie ukończenie praktyk, które będzie poświadczone właściwą dokumentacją, umożliwia przystąpienie do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Każda uczelnia udostępnia studentom listę pracodawców, w których możliwe jest odbycie praktyk. W przypadku, gdy brakuje w nich wolnych miejsc lub w innych wyjątkowych sytuacjach, student może samodzielnie poszukać placówki, w której może odbyć praktyki studenckie. Instytucje nawiązujące współpracę ze studentami są zobowiązane do podpisania umowy o praktyki. W dokumencie powinny być zawarte takie informacje jak: dane osobowe studenta, dane dotyczące zakładu pracy, okres trwania praktyk i czas dziennej pracy. Znaleźć się tam powinna informacja o ewentualnym wynagrodzeniu, jeśli praktyki są płatne. Najczęściej jednak odbywa się bezpłatna ich forma.

Celem praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia i umiejętności, które są potrzebne do pracy w określonym zawodzie. Obowiązki studenta różnią się w zależności od studiowanego kierunku. Pracodawca z kolei zobowiązany jest do wprowadzenia praktykanta do pracy, przeprowadzenia niezbędnego szkolenia i instruktażu.