Studia MBA – czyli jak zostać menadżerem idealnym?

Zarządzanie nie jest prostym zadanie. Dlatego też świadoma kadra menadżerska podejmuje szereg działań, aby poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje. Taką możliwość dają studia MBA – skrót ten wywodzący się z angielskich słów Master of Business Administration oznacza kształcenie mistrzów biznesu. I de facto tym są te studia. W USA stały się popularne już w latach 50- tych dwudziestego wieku i od początku stały się synonimem otwartych drzwi do kariery biznesowej.

To, co charakteryzuje studia MBA to fakt, że są drogie, jednak to nie przeszkadza co roku setkom osób podjąć trud nauki. Nie są to łatwe studia. Przede wszystkim w czasie ich trwania bardzo dużą wagę przywiązuje się do praktycznych umiejętności słuchaczy. Oznacza to, że program obejmuje dużo zajęć dotyczących umiejętności negocjacyjnych, analiz ekonomicznych, czy zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie wielu osób pokazuje, że podjęcie tego typu studiów to duże wyzwanie, jednak warte włożonego wysiłku.

Są to studia podyplomowe, które standardowo trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Zasadniczo można wyróżnić cztery rodzaje programów, które oferują studia MBA – różnią się one naciskiem położonym na poszczególną tematykę wykładów i zajęć praktycznych. Pierwszy typ to studia przeznaczone dla zawodowej kadry zaradzającej, natomiast drugi swoją ofertę kieruje do najbardziej doświadczonych menadżerów, którzy oczekują znaczenie więcej. Kolejne to skierowany dla pracujących w instytucjach międzynarodowych oraz tych, którzy ściśle specjalizują się w jakimś obszarze np. finansiści.