Sukcesy studentów na Uniwersyteckie Łódzkim

Na Uniwersyteckie Łódzkim wciąż słyszymy o jakichś sukcesach naukowych studentów. Kilka lat temu dwóch studentów - Norbert Krupiński z Wydziału Zarządzania i Piotr Bęczkowski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego wspólnie zajęli pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską w 2016 roku. Był to już IX konkurs w obszarze nauk ekonomicznych. Krupiński otrzymał nagrodę za napisanie pracy nt. sprawozdawczości banków islamskich w kontekście prawa polskiego i międzynarodowego, a Bęczkowski zachwycił jury oryginalnym opracowaniem tematu dotyczącego transformacji gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej. Laureaci otrzymali nagrody w postaci naukowej (publikacja w czasopiśmie PTE) i w formie materialnej – łączna wartość 2 tys. PLN.

Inny sukces studentów Uniwersytet Łódzki miał również miejsce na Wydziale Zarządzania. Studenci logistyki Szymon Jankiewicz oraz Anita Łęgowik zajęli 1 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Faster Mind Challenge w Paryżu. Trzecia edycja tego konkursu przebiegła pod hasłem – wskaż logistyce drogę do świata bardziej przyjaznego pod względem ekologicznym. Nagradzano pomysły m.in. na ograniczenie śladu węglowego w działalności gospodarczej, mniejsze zużycie energii, ekologiczne oferty dla klientów, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w firmie.

Powyższe sukcesy studentów Uniwersytet Łódzki, nie są jedynymi, bo o innych dokonaniach studentów można przeczytać na stronie internetowej UŁ, w zakładce Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego. Opiekunowie kół naukowych są dumni ze swoich podopiecznych. Ufają, że ich śladem podążą kolejne roczniki żaków z różnych wydziałów UŁ.